FAQ | Spis Tematow | Szukaj | Użytkownicy | Album | Rejestracja | Zaloguj
Błąd Ogólny
 
Could not obtain search results

DEBUG MODE

SQL Error : 1055 Expression #41 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'rosyjski_forum.ph.post_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT t.* , pt.post_text, pt2.post_text as last_post_text, f.forum_id, f.forum_name, f.forum_color, f.forum_moderate, u.username, u.user_id, u.user_level, u.user_jr, u2.username as user2, u2.user_id as id2, u2.user_level as user_level2, u2.user_jr as user_jr2, p.post_username, p2.post_username AS post_username2, p2.post_time, ph.post_id as post_helped, p.post_approve, p2.post_approve as post_approve2 FROM (phpbb_topics t, phpbb_forums f, phpbb_users u, phpbb_posts p, phpbb_posts p2, phpbb_users u2 , phpbb_posts_text pt, phpbb_posts_text pt2) LEFT JOIN phpbb_posts ph ON (t.topic_id = ph.topic_id AND ph.post_marked = 'y') WHERE t.topic_id IN (58, 128, 175, 308, 95, 108, 201, 121, 232, 327, 196, 234, 235, 46, 54, 117, 131, 136, 26, 68, 81, 83, 149, 182, 187, 67, 158, 40, 17, 60, 186, 25, 69, 72, 78, 82, 111, 113, 233, 236, 76, 226, 31, 79, 52, 15, 114, 145, 305, 140, 179, 193, 194, 195, 216, 254, 267, 275, 285, 13, 77, 104, 105, 124, 132, 133, 134, 142, 143, 144, 152, 153, 154, 162, 163, 165, 178, 180, 181, 191, 197, 200, 204, 206, 212, 215, 217, 223, 224, 229, 230, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 262, 263, 264, 266, 269, 272, 273, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 295, 297, 298, 299, 300, 309, 310, 311, 12, 61, 106, 123, 141, 177, 190, 192, 205, 211, 213, 214, 265, 270, 271, 274, 276, 277, 278, 282, 296, 23, 24, 34, 97, 98, 166, 168, 199, 202, 203, 208, 219, 280, 281, 293, 312, 20, 188, 313, 39, 96, 137, 138, 155, 184, 207, 43, 44, 47, 48, 110, 185, 318, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 9, 316, 164, 247, 259, 150) AND t.topic_poster = u.user_id AND f.forum_id = t.forum_id AND p.post_id = t.topic_first_post_id AND p2.post_id = t.topic_last_post_id AND u2.user_id = p2.poster_id AND pt.post_id = t.topic_first_post_id AND pt2.post_id = t.topic_last_post_id AND f.password = '' GROUP by t.topic_id ORDER BY p2.post_time DESC LIMIT 0, 30

Line : 835
File : search.php

Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
 


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group